19 Ocak 2017 Perşembe

Leasing (finansal kiralama) nedir?


Leasing (finansal kiralama) nedir?

Leasing (finansal kiralama), bir yatırım malının mülkiyeti leasing şirketinde kalarak belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve sözleşmede belirtilen sözleşme süresi sonunda mülkiyetinin kiracıya geçmesini sağlayan bir finansman yöntemidir.

Leasing, yatırım mallarının satın alınması yerine, kiralanarak kullanılmasını sağlayarak firmaların işletme sermayelerini diğer ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılması ile verimliliğin ve karlılığın artmasında önemli rol üstlenir.

Leasing yoluyla satın alınacak mal, kiracı tarafından belirlenir. Leasing süresi boyunca mülkiyet leasing şirketinde kalırken, malın kullanım hakkı kiracıya aittir. Sözleşmeye uygun şekilde kira bedellerini ödeyen kiracıya sözleşme süresi sonunda malın mülkiyeti sembolik bir bedelle devredilir.

Kimler Leasing Yapabilir

Leasing'de genel olarak hukuki işlem yapmaya yetkili her türlü kişi ve kuruluş kiracı olabilir, buna göre, her türlü şahıs firmaları, her türlü ortaklıklar, serbest meslek mensupları kiracı olabilirler.
Leasing Avantajları

%100 finansman olanağı : Leasing ile , yatırım bedelinizi ayrıca, masraflarınızı da dahil ederek yatırımın tamamını, özkaynaklarınızı kullanmadan finanse edebilirsiniz.

Esnek ödeme planı : Kira ödemelerinizi nakit akışınıza göre, yatırımın verimliliğine ve ekonomik ömrüne uygun olarak planlanlayabilirsiniz.

Orta vadeli finansman : Leasing ile orta ve uzun vadeli finansman sağlayabilirsiniz.

Operasyonel kolaylık : Tüm yerli ve ithal satın alımlarınızda, Finans Leasing, alımları sizin adınıza gerçekleştirir.

Vergi, resim ve harç muafiyeti : Leasing sözleşmeleriniz ve buna bağlı olarak vereceğiniz teminatlar tüm vergi, resim ve harçlardan muaftır.

Yatırımlarınız ile kiralarınızı karşılarsınız : Kiralarınızı yatırımlarınızdan gelecek karlarla geri ödersiniz.

Teşviklerinizi değerlendirebilirsiniz : Teşviğinizi Finans Leasing’e devrederek, yatırımlarınızda teşvik kullanabilirsiniz.

İstikrarlı bir finansman yöntemi : Kira ödemeleriniz, sözleşme boyunca değişmeden aynı kalır, ödemeleriniz ekonomik dalgalanmalardan etkilenmez.

Sembolik bedelle mülkiyet devri : Kira süresi sonunda kiraladığınız malı sembolik bir tutar ile satın alırsınız.

Amortisman olanağı : Leasing ile yaptığınız tüm sabit kıymetler için amortisman sizin tarafınızdan ayrılır ve yeniden değerleme yapabilirsiniz.
Leasing Konusu Ürünler

İş Makinaları
Binek Otomobiller
Tıbbi Cihazlar
Tarım Makinaları
Matbaa Makinaları
Tekstil Makinaları
Ticari Araçlar
Gayrimenkul
Büro ve Ofis Ekipmanları
Üretim Makinaları
Teknolojik Ekipmanlar

Hiç yorum yok:

Kozmikbakim Web Dizini